English Version EnHebrew Version He

פרופסיה

יצרן : Merck. אתר פרופסיה: קישור.

אתר פרופסיה הישראלי (קרחת).

חומר פעיל: פינסטריד. מינון: 1 מ"ג / יום.

מחיר: כ 250 ש"ח ל 30 טבליות.

פרופסיה היא אחת משתי התרופות היחידות כנגד נשירת שיער והתקרחות בעלות אישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי. התרופה מוגדרת כמנטרלת אנזים 5-אלפא-רדוקטז. כך היא מונעת את תגובתו של האנזים עם הטסטוסטרון ויצירת ה DHT (תמונה 1).

תמונה 1 : 5 אלפא רדוקטז מגיב עם טסטוסטרון כדי למנוע והתקרחות ונשירה
תמונה 1 : 5 אלפא רדוקטז מגיב עם טסטוסטרון

אחר כשנתיים של שימוש מושגת השפעה מקסימלית אך ניתן לצפות לתוצאות ראשוניות כבר לאחר כמה חודשי שימוש. אחוזי ההצלחה של פרופסיה גבוהים במיוחד: בקרב הקבוצות הניסוי שהשתתפו במחקרים שעסקו בה נמצא כי אצל שמונים ושלושה אחוזים נפסקה נשירת השיער. אצל שישים וחמישה אחוזים נפסקה הנשירה ואף החלה צמיחה מחודשת.
יעילות התרופה מוכחת לגבי איזורי הכתר ומרכז הקרקפת. לגבי קו השיער הקדמי והמפרצים אין נתונים חד משמעיים שפרופסיה יעילה כנגד התקרחות גברית גם באיזורים אלו, אם כי ישנן עדויות המצביעות שכן.

חשוב לציין שברגע שמפסיקים לקחת את התרופה המצב חוזר לקדמותו תוך פרק זמן קצר. חזרה לשימוש בפרופסיה מצריכה שוב פרק זמן עד שהיא תחזור להשפיע ולכן מאד לא מומלץ להפסיק את השימוש, אפילו לא לזמן קצר מאד. פרופסיה ניטלת באופן סיסטמטי - כדור אחד ביום, ומיועדת לגברים בלבד. אצל נשים בהריון או כאלה שמתכננות ללדת בעתיד, עלולה התרופה לגרום לפגמים קשים בעוברים זכרים. כמו כן בניסוי שנערך על קבוצת נשים שעברו את גיל המעבר התגלתה פרופסיה כלא אפקטיבית.

על פי היצרן תופעות הלוואי שעשויות להתעורר עקב השימוש בפרופסיה הן ירידה בדחף המיני, בכמות הזרע וביכולת להגיע לזיקפה ולשמר אותה. תופעות אלו ניתן לקשור בקלות להורדת רמת הורמון ה DHT שהוא החזק ביותר מבין ההורמונים הגבריים. תופעות הלוואי הופיעו אצל כשני אחוזים בלבד מקבוצות הניסוי. בנוסף, כאחוז מקבוצת הפלסבו (קבוצת ניסוי בה המשתתפים קיבלו תרופת דמה) דווח על תופעות דומות, נתון שאמור להחליש את הקשר בין פרופסיה לתופעות הלוואי. תופעות הלוואי יעלמו לאחר הפסקת השימוש בתרופה.

למשתמשים בפרופסיה אסור לתרום דם. להורמון ה DHT תפקיד חשוב בהתפתחות אברי המין אצל עוברים זכרים. מנת דם שנתרמה ע"י משתמש פרופסיה עלולה להגיע לאשה בהריון, להוריד את רמת ה DHT אצלה ולגרום לנזקים לעובר.